Actueel

1002106_veel-gestelde-vragen.png1081377_1002881_taxaties.png1902_jacobus-recourt-zakelijk.png
RICS Vastgoed Management Nederland NVM Iets NWWI VastgoedCert
header
Terug naar de homepage

Algemene huurvoorwaarden

Uiteraard willen wij u als woningzoeker optimaal van dienst zijn. Om in aanmerking te komen voor één van onze huurwoningen, dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Als algemene richtlijn hanteren wij een inkomensnorm waarbij uw bruto maandinkomen (incl. vakantiegeld) minimaal gelijk dient te zijn aan 4 - 4,5 maal de huurprijs.

Voor tweeverdieners gelden ten aanzien van het tweede salaris andere inkomensberekeningen. Het tweede inkomen wordt in de meeste gevallen voor de helft meegenomen in de inkomensnorm. Deze inkomens worden per individueel geval beoordeeld.

Woningdelers

Jacobus Recourt verhuurt woningen onder specifieke voorwaarden die kunnen verschillen per woningcomplex.

De woningen die Jacobus Recourt verhuurt zijn niet geschikt bevonden om verhuurd te worden aan woningdelers die geen duurzaam gemeenschappelijke huishouding voeren. Er zijn bijzondere woningcomplexen, indien van toepassing benoemen we dit op onze website, waar we verhuren volgens het friends-concept. Huurders kunnen in dit concept samenwonen met een vriend of vriendin waarbij beide partijen een eigen huurcontract hebben.

Zelfstandig ondernemer / Uitzendkrachten

Voor zelfstandig ondernemers en uitzendkrachten gelden andere inkomensberekeningen en/of aanvullende voorwaarden. Deze worden per individueel geval bekeken. (Uitzendkrachten dienen minimaal 2 jaaropgaves aan te leveren van hun dienstverband, Fase B.)

Indien u zelfstandig ondernemer bent, dient een bankgarantie (of waarborgsom, afhankelijk van de eisen van de opdrachtgever) van minimaal 3 maanden te overleggen, vóór ondertekening van het huurcontract. Zelfstandig ondernemers dienen een recent uittreksel uit het handelsregister bij de kamer van koophandel en een door een erkend accountant gewaarmerkt accountantsrapport te overleggen (minimaal van de laatste twee jaarcijfers).

Gepensioneerden

Indien u gepensioneerd bent, dient u door middel van jaaropgaves aan te tonen, wat uw bruto jaarlijkse inkomsten c.q. toelagen zijn. Wij zullen er rekening mee houden dat gepensioneerden circa 30% minder belasting betalen. Deze inkomens worden per individueel geval beoordeeld.

Eigen vermogen

Indien u beschikt over een eigen vermogen, kunt u 10% van uw eigen vermogen bij uw bruto jaarinkomen optellen, dit kunt u bij ons aantonen door middel van bijvoorbeeld een kopie bankafschrift. 

Aanvullende informatie

U mag geen betalingsachterstand hebben bij uw huidige verhuurder of hypotheekverstrekker. Inkomsten moeten worden aangetoond door bijvoorbeeld een recente salarisstrook en een werkgeversverklaring of accountantsverklaring, dan wel het aanslagbiljet inkomstenbelasting.

Bij twijfel of u aan bovenstaande voorwaarden voldoet zal uw individuele situatie bekeken worden en kunnen er aanvullende voorwaarden gesteld worden, u dient dan rekening te houden met bv. een waarborgsom of bankgarantie van 3 maanden.

Recht om te weigeren

Helaas komt niet iedereen in aanmerking voor een huurwoning. MVGM behoudt zich het recht voor om potentiële klanten, zonder opgave van redenen, voor een specifieke woning te weigeren.

Valsheid in geschrifte

Indien aspirant huurder(s) vervalste documenten aanleveren om in aanmerking te komen voor een huurwoning, is Jacobus Recourt genoodzaakt om aangifte te doen bij de politie wegens Valsheid in geschrifte (Artikel 225 van het Strafrecht).